Het onafhankelijke inspectiebedrijf voor aarding- / bliksembeveiliging inspecties.
  • Hoe werkt het

Bij de jaarlijkse (verplichte) inspectie controleren wij het object conform de geldende NEN-EN-IEC-62305 norm.

Eventuele gebreken nemen wij op in ons inspectierapport en helpen u bij het laten oplossen van de gebreken. Wij vragen bij meerdere aardingsbedrijven een prijsopgave voor u op en beoordelen deze om u vervolgens een specialist aan te bevelen.

  • Prijsstelling

Wij zijn goed op de hoogte van realistische prijzen voor reparaties en zien er ook op toe dat werkzaamheden door derden niet buitensporig begroot worden.

  • Controle

Tevens verzorgen wij bij opdracht de begeleiding en controle van desbetreffende werkzaamheden.

  • Garantie

Wij staan garant voor de werkzaamheden en verlenen een garantie van een jaar ongeacht welk aardingsbedrijf het werk heeft uitgevoerd.

  • Factureren

De verrekening vindt door ons plaats naar het aardingsbedrijf, waardoor u één rekening ontvangt van de inspectie aangevuld met eventueel de kosten van de reparatie.

  • Certificaat

Natuurlijk ontvangt u een keuringscertificaat waar uitgebreid de gecontroleerde items worden weergegeven. Tevens kunt u dit desgevraagd aan uw verzekering overleggen.

  • Gecontroleerde items

De volgende punten worden bij een jaarlijkse aardings/bliksembeveiliging keuring gecontroleerd:

1. Bevestiging van de steunen/ leidingwerk op het dak.
2. Bevestiging van de steunen/ leidingwerk tegen de gevel.
3. Metaal aansluitingen op metalen delen op het dak en tegen de gevel.
4. Vrijstaande opvangers of deze aanwezig zijn en goed aangesloten.
5. Leiding verbindingen op corrosie gecontroleerd.
6. Beschermbuizen aanwezig en op corrosie gecontroleerd.
7. Meetpunten, waardes worden gemeten.
8. Vermazing bliksembeveiliging, of deze juist is
9. Potentiaal verevening installatie aanwezig of niet, i.v.m. klassebepaling
10. Overspanningsbeveiliging aanwezig of niet tevens de staat er van.

 

  • Verder kunt u bij ons terecht voor de volgende keuringen:

• Jaarlijkse keuringen aardingsinstallatie
• Jaarlijkse keuringen bliksembeveiligingsinstallatie
• Oplever keuringen aarding- en bliksembeveiliginginstallatie
• Begeleiding bij montage
• Tussentijdse inspectie voor het werk van derden
• Certificaten en keuringen

Al onze inspecties en keuringen worden uitgevoerd volgens de laatste norm: NEN-EN-IEC-62305.
Tevens uitgebreid weergegeven in een rapport/certificaat.

 

  • Contact

Wilt u een prijsopgave of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.